top of page

BATXILLERAT

SJ_LH_0512.jpg

Al Sant Jaume - Les Heures oferim un programa de batxillerat que va més enllà de les aules, brindant als nostres estudiants una educació integral que els prepara per a enfrontar els desafiaments del món actual. El nostre és un equip de professionals implicats en la formació dels nostres alumnes que fem nostres els seus objectius acadèmics i personals i aportem el nostre gra de sorra perquè els aconsegueixin. El nostre projecte es basa amb un enfocament personalitzat, que defuig la massificació i busca la implicació plena de les famílies en el procés formatiu. El nombre reduït d’alumnes per matèria és un factor clau per aconseguir aquest aprenentatge personalitzat.

EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA

Durant els últims anys, el 100% dels alumnes de Sant Jaume - Les Heures ha superat amb èxit les proves PAU, demostrant un rendiment acadèmic excepcional. Destacar els resultats del 2023 del Dani, que va obtenir més de 9 a la fase general i una nota d’admissió de 13,59 pel grau de Física i Matemàtiques que volia estudiar; i de la Clara el 2022, que va obtenir la millor nota (9,9) de la selectivitat a Lleida i la segona de Catalunya.

WhatsApp-Image-2023-06-26-at-16.21.02.jpg
WhatsApp-Image-2023-01-26-at-15.30.29-1.jpg

CURRÍCULUM DE BATXILLERAT

1r DE BATXILLERAT

MATÈRIA
HORES/SETMANA
Tutoria
1
Educació física
2
Filosofia
2
Llengua estrangera (anglès)
3
Llengua castellana i literatura I
2
Llengua catalana i literatura I
2
1r BATXILLERAT
MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA
HORES/SETMANA
Matèria modalitat obligada (1)
Macs I (o Matemàtiques I)
Matemàtiques I
3
Matèria modalitat (2)
Economia
Física I
3
Matèria modalitat
Història del món contemporani
Química I
3
Matèria optativa anual (3)
Informàtica
Biologia I (4)
3

1) La matèria de modalitat obligada és obligatòria segons la modalitat: CCSS → MACS o MATEMÀTIQUES; CT → MATEMÀTIQUES.
2) Cal cursar les 2 matèries de la modalitat triada, les indicades a la taula.

3) Es pot triar la matèria que es vulgui, independentment de la modalitat cursada.
4) Per a l'alumnat de la Modalitat de ciències i tecnologia, donat que han de cursar obligatòriament 2 matèries de modalitat, si trien Biologia I podrien no triar Fisica I o Química I i triar en lloc seu Economia o Història del món contemporani, respectivament.

1r BATXILLERAT
1r TRIMESTRE
2n TRIMESTRE
3r TRIMESTRE
HORES/SETMANA
Matèria optativa trimestral franja 2
Biomedicina aplicada
Psicologia aplicada
Matemàtica aplicada
3
Matèria optativa trimestral franja 3
FOL
Dibuix tècnic o Problemàtiques socials
Reptes científics o Ciutadania, política i dret
3

Cal triar, cada trimestre, una matèria de cada franja.

2n DE BATXILLERAT

MATÈRIA
HORES/SETMANA
Llengua catalana i literatura II
2
Llengua castellana i literatura II
2
Llengua estrangera II (anglès)
3
Història de la filosofia
3
Història d'Espanya
3
Tutoria
1
2n BATXILLERAT
MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA
Matèria modalitat obligada
MACS II (o Matemàtiques II)
Matemàtiques II (o MACS II)
Matèria modalitat
Funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci
Física II
Matèria modalitat
Geografia
Química II
Matèria optativa
Història de l'Art
Biologia II

A 2n de batxillerat l'alumne/a ha de cursar la matèria de modalitat obligada i dues matèries de la seva modalitat.

TRETS D'IDENTITAT

La persona és el més important

Grups reduïts

Motivem per la cultura de l'esforç

Les famílies tenen un paper fonamental

Acompanyament i implicació del professorat

SJ_LH_0498.jpg
SJ_LH_0551.jpg

ORIENTACIÓ

Orientació acadèmica i professional al llarg del batxillerat

Assessorament i assistència en processos de prematrícula PAU

Matrícula PAU, preinscripció universitària, preinscripció CFGS, etc.

AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE

Seguiment continu: preavaluació, avaluació, recuperació

Exàmens de millora

Avaluem continguts, competències i el treball de l’alumnat

Exàmens trimestrals format PAU

SJ_LH_0011.jpg
SJ_LH_0464.jpg

ORGANITZACIÓ

Horari: 8h a 14:30h

Nombre reduït d’alumnes per matèria

Servei de menjador (càtering o carmanyola), aula estudi, biblioteca…

Control d’assistència cada hora amb app mòbil

Educació Física al Pavelló Onze de Setembre

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

Tutories grupals

Tutories individuals

Tutories amb famílies cada trimestre

Comunicació familia - tutor/a àgil (múltiples opcions)

Lliurement personalitzat butlletins

Gabinet psicopedagògic-psiscològic

Programa d’orientació acadèmica (orientació acadèmica i professional al llarg del batxillerat)

SJ_LH_0367.jpg
bottom of page