top of page

EDUCACIÓ INFANTIL

SJ_LH_0712.jpg

A l’etapa d’Educació Infantil, facilitem que els  infants puguin aconseguir un desenvolupament integral i harmònic en les seves dimensions (emocional, artística, cognitiva i física), construir una imatge positiva de si mateixos, enfortir  la seva autonomia personal i adquirir una formació en valors cívics per a la convivència.

 

Al Segon Cicle, amb els nostres Espais d’Aprenentatge (creatiu, de descoberta i comunicatiu), treballem per tal que, a  l'aula, el joc, l'experimentació i el descobriment de l'entorn esdevinguin eines fonamentals  per tal de situar l’infant en el centre del procés educatiu. 
 

Els docents continuen treballant conjuntament amb les famílies per tal d’acompanyar el desenvolupament integral dels infants a casa i a l’escola tot seguint una mateixa línia d’actuació i uns mateixos criteris pedagògics i educatius.

COM TREBALLEM?

Aprenentatge centrat en l’infant

Aprenentatge vivencial

Actuacions Educatives d’Èxit

Treball per projectes

Taller internivells

Escacs

Iniciació a la robòtica

Treball d'intel·ligència emocional

Les llengües com a eines d'educació i aprenentatge

La música present de manera transversal a l’aula

Resolució dialògica dels conflictes

SJ_LH_0876.jpg
SJ_LH_0784.jpg

EXTRAESCOLARS

Dansa Creativa

Anglès

Esplai

Teatre

Biblioteca escolar (Animació a la lectura — Contacontes)

bottom of page