top of page

PRIMÀRIA

SJ_LH_1203.jpg

L'educació primària és l'etapa educativa de caràcter obligatori que comprèn sis cursos acadèmics i s'organitza en tres cicles de dos cursos.


La seva finalitat és garantir la formació integral de l’alumnat, així com el desenvolupament de la seva personalitat i la preparació per a l'exercici ple dels drets humans i d'una ciutadania activa i democràtica en la societat actual. Per aquest motiu, la formació integral ha de centrar-se necessàriament en el desenvolupament i l'assoliment de les competències clau i l'adquisició dels diferents aprenentatges, per fer possible la prosperitat personal i col·lectiva i avançar cap a una societat més equitativa, més sostenible i amb més cohesió social.


La finalitat del currículum és l'assoliment de les competències clau que es desenvolupen a través de les àrees de coneixement.
 

Les competències específiques de les àrees o àmbits són els aprenentatges, tant pel que fa a les capacitats com pel que fa als sabers, que l'alumnat ha d'adquirir per tal de poder-los fer servir en diferents situacions de la seva vida. 
Els continguts de les àrees es mobilitzen des d' una perspectiva globalitzadora i els docents adapten la seva pràctica al ritme d' aprenentatge i treball dels infants, sempre prioritzant el seu acompanyament emocional i socioafectiu des d’on es bastirà tot el procés educatiu.

COM TREBALLEM?

Aprenentatge centrat en l'infant

Actuacions Educatives d'Èxit

Treball per projectes

Escacs

Robòtica

Treball d'intel·ligència emocional

Projectes Internivells

Resolució dialògica dels conflictes

SJ_LH_0996.jpg
SJ_LH_1148.jpg

EXTRAESCOLARS

Dansa Creativa

Anglès

Teatre

Biblioteca escolar (Animació a la lectura — Contacontes)

Volei

bottom of page