top of page

LA NOSTRA ESCOLA

Al Sant Jaume - Les Heures la col·laboració entre docents, pares i alumnes és la pedra angular de la nostra comunitat educativa. En la nostra escola, cada estudiant és reconegut i secundat de manera individual, mentre cultivem un ambient d'aprenentatge inclusiu i participatiu. Amb una sola línia i atenció personalitzada, fomentem el creixement acadèmic, emocional i social de cada infant i jove, oferint una experiència educativa única i enriquidora.

LA NOSTRA ESCOLA

Formem persones creatives, reflexives i crítiques, emocionalment competents i preparades per als nous reptes de la societat en un entorn proper.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

El nostre centre, el Col·legi Sant Jaume – Les Heures, té com a objectius principals en tots els nivells:

EL RESPECTE A LA PLURALITAT I LA CONVIVÈNCIA

EL FOMENT DE L'ORDRE INDIVIDUAL I DE L'ENTORN

EL FOMENT DE LA RESPONSABILITAT PERSONAL

Per aconseguir aquests tres objectius educatius realitzem un conjunt d’activitats complementàries que no tan sols reforcen els coneixements i experiències en l’aula, sinó que complementen i potencien la formació social i ètica que transcendeix la mera capacitació.

EL NOSTRE EQUIP

EQUIP DIRECTIU

És l’òrgan col·legiat encarregat d’aplicar les directrius que emet la titularitat i el Consell Escolar. Gestiona i coordina l’escola i la programació general del centre.

MEMBRES D'INFANTIL I PRIMÀRIA
MEMBRES D'INFANTIL I PRIMÀRIA
MEMBRES DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
CONSELL ESCOLAR

És l’òrgan de participació de tota la comunitat educativa de l’escola.

CLAUSTRE DE PROFESSORS

És l’òrgan de participació de tots els professors de l’escola.

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES

Les funcions de l’AMPA són l’organització i la col·laboració, juntament amb el claustre de professors, en les diverses activitats complementàries i extraescolars del centre.

LES INSTAL·LACIONS

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

TUTORIES

Gràcies a les tutories mantenim una  comunicació constant i una  bona relació entre docents i famílies.  Això ens ajuda a aconseguir un bon  seguiment dels aprenentatges de l'alumnat i del seu desenvolupament personal.

Llar d'infants I1
Nerea León Robles
Tarda
Llar d'infants I2
Marisa Aragón Castellar
Tarda
I3
Cristina Cots Martín
Dilluns de 15h a 16h
I4
Eva Colell Lorens
Dimarts de 15h a 16h
I5
Ivan Rabasa Rodríguez
Dimecres de 15h a 16h
1r de primària
Núria Rodríguez Aguila
Dimarts de 15h a 16h
2n de primària
Ramon González Santiveri
Dimecres de 12h a 13h
3r de primària
Karen Llona Rebollo
Dimecres de 10h a 11h
4t de primària
Blanca Waeyaert Pascual (Carmina Aragón Castellar)
Dilluns de 15h a 16h
5è de primària
Benito Terraza Marqués
Dimecres de 16h a 17h
6è de primària
Ma. Anna Masip Aragonès
Dimarts de 15h a 16h
Psicopedagogia infantil i primària
Pilar Guembe Mañeru
Dilluns de 12h a 13h i dimarts de 16h a 17h
1r d'ESO
Astrid Cañizares Rosell
Dijous de 15:30h a 16:30h i divendres de 12:30h a 13:30h
2n d'ESO
Laia Madroñero Mateus
Dimarts d'11:30h a 12:30h i dijous de 12:30h a 13:30h
3r d'ESO
Cèlia Marsellés Vidal
Dimecres de 10:30h a 11:30h i dijous d'11:30h a 12:30h
3r d'ESO
Rosa Víctor Raurich
Dimarts de 9h a 10h i dijous de 10:30h a 11:30h
4t d'ESO
Martí Pujol Camps
Dimarts de 10h a 11h i de 16:30h a 17:30h
4t d'ESO
Laura Huguet Balcells
Dimarts i dimecres de 13:30h a 14:30h
1r de batxillerat
Maria J. Menal Castellote
Dimarts de 15:30h a 16:30h i dijous de 9h a 10h
2n de batxillerat
Pilar Guembe Mañeru
Dimarts d'11:30h a 12:30h i dimecres de 9h a 10h
Psicopedagogia ESO i batxillerat
Anna Ribó Porta
Dimarts de 10:30h a 13h i dijous de 9h a 11:30h
SOBRE LES COMUNITATS D’APRENENTATGE


Les comunitats d’aprenentatge (CdA) són un projecte de transformació social i cultural basat en l’aplicació d’aquelles actuacions educatives d’èxit (AEE) de les quals s’ha demostrat científicament que milloren el rendiment educatiu i la convivència. Les comunitats d’aprenentatge impliquen totes les persones que, de forma directa o indirecta, influeixen en l’aprenentatge i el desenvolupament dels estudiants, incloent-hi mestres, professors, familiars, membres d’associacions i organitzacions veïnals i locals i persones voluntàries.

 

La transformació està orientada cap a un SOMNI d’escola en el qual tota la comunitat educativa i l’entorn participen de manera igualitària, per convertir les dificultats en possibilitats i millorar les expectatives d’èxit educatiu de tots els alumnes. Partint dels somnis de tota la comunitat educativa, a través del diàleg i basant-se en les evidències científiques, aquest projecte està aconseguint un doble objectiu: superar el fracàs escolar i enfortir la convivència.

 

ENS INICIEM EN COMUNITATS


L’interès per a endinsar-nos en el Projecte fa que el curs 2018-2019 un grup de docents de la nostra escola participem a l'equip ICE de Comunitats d’aprenentatge de la UdL.

El nostre equip és un espai de reflexió dialògica entorn les Comunitats d’aprenentatge amb vessant teòrica i una pràctica. Fomenten la formació i l’intercanvi d’experiències a través del diàleg igualitari. Som un grup format per diferents centres i nivells educatius.

 

Al mes de juliol del curs 2018-2019 la nostra escola inicia el camí en el Projecte de Comunitats d’Aprenentatge amb la PRESENSIBILITZACIÓ; la formació al centre es va dur a terme amb la formadora Rocío García Carrión.

El curs 2019-2020 vam iniciar la SENSIBILITZACIÓ amb diversos cursos a càrrec de personal CREA Barcelona i diferents docents de l’Equip ICE de Lleida.
 
El curs 2020-2021, malgrat les circumstàncies (COVID) vam continuar la formació al 2n trimestre fase TRANSFORMACIÓ a càrrec del Sr. Fidel Molina, catedràtic UdL i docents de l’Equip ICE. Al mes de novembre vam iniciar alguna actuació d’èxit a Infantil I Primària: TERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES.

El curs 2021-2022 Iniciem la fase de CONSOLIDACIÓ (30h) a càrrec del sr. Fidel Molina UdL i la Sra. Marina Mateu, directora de l’escola Mare de Déu de Terrassa. Vam continuar amb Les Tertúlies Literàries Dialògiques a Infantil i Primària.
 
A partir de la Presa de Decisió a nivel de Claustre, AMPA, Consell Escolar i actualment famílies, el bagatge del nostre Claustre amb la formació de Comunitats d’Aprenentatge i  les característiques òptimes  de la nostra escola, fa que l’aplicació del Projecte al  centre pugui prendre més embranzida el curs 2022-2023.

 

JUNTS construirem un SOMNI d’ESCOLA en el qual tota la comunitat educativa i l’entorn participem de manera igualitària, per convertir les dificultats en POSSIBILITAS i millorar les expectatives d’ÈXIT EDUCATIU de tots els nostres alumnes.
 
El curs 2023-2024  sol.licitem al CREA un Taller formació-Actualització de RESOLUCIÓ DE CONFLICTES i també formació per als nostres voluntaris i famílies sobre les evidències científiques de CdA i també GRUPS INTERACTIUS.

ACTIVITATS EDUCATIVES D’ÈXIT (AEE)

 

  • TERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES

  • GRUPS INTERACTIUS

  • BIBLIOTECA TUTORITZADA

  • TERTÚLIES PEDAGÒGIQUES

  • RESOLUCIÓ DE CONFLICTES-CONVIVÈNCIA

bottom of page